Metody lokalizacji instalacji – lokalizacja pasywna – Radio i Power

Metody lokalizacji instalacji – lokalizacja pasywna – Radio i Power

Lokalizacja pasywna polega na wykrywaniu sygnałów elektromagnetycznych emitowanych spontanicznie przez podziemne ciągi metalowe – kable i rurociągi.

Sygnały te dzielą się na dwie grupy: Radio i Power.

Lokalizacja instalacji podziemnych
Lokalizacja instalacji podziemnych

Radio -są to sygnały wzbudzane w długich ciągach metalowych przez długofalowe nadajniki radiowe używane w radiokomunikacji rozsiewczej. Nadajniki takie rozlokowane są na całym świecie emitując radiowe fale o niskich częstotliwościach, które “uginają” się pod wpływem grawitacji i odbierane mogą być w dużej odległości od nadajników. Podziemne ciągi metalowe pełnią role anten odbiorczych, reemitując w przestrzeń odebrane sygnały. Sygnały te można wykryć odbiornikiem w trybieRadio.

Power – są to sygnały o częstotliwości 50Hz i jej harmonicznych(w USA 60 Hz), których źródłem są sieci elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne. Przykładem podziemnych przewodów emitujących sygnał elektromagnetyczny z zakresu Power są czynne kable elektromagnetyczne. Ponieważ pole elektromagnetyczne wykrywane przez anteny odbiornika tworzy się wokół płynącego prądu, odizolowane od ziemi kable nieczynne nie emitują wykrywalnych sygnałów. Również kable idealnie zrównoważone, tj., w których prądy płynące przewodem fazowym i powrotnym są identyczne, mogą nie emitować wykrywalnego sygnału ze względu na wzajemne znoszenie się wytwarzanych pól elektromagnetycznych. W praktyce jednak taka sytuacja występuje bardzo rzadko i zazwyczaj istnieje pewna nierównowaga pozwalająca na emisję sygnału wystarczającego do zlokalizowania czynnego kabla elektroenergetycznego. Innym źródłem emisji sygnału elektromagnetycznego w zakresie Power są podziemne ciągi metalowe, w których płyną prądy powrotne pochodzące od systemów elektroenergetycznych. Prądy powrotne płyną przez ziemię do źródeł napięcia wykorzystując ścieżki o najmniejszym oporze, takie jak właśnie kable, rury i inne metalowe konstrukcje mające bezpośredni kontakt z ziemią lub innymi metalowymi instalacjami podziemnymi.

Lokalizacja instalacji podziemnych
Lokalizacja instalacji podziemnych

WYKRYWACZ INSTLACJI PODZIEMNYCH – doskonały do szybkiej lokalizacji rur i kabli przed pracami ziemnymi – VSCAN

ZAAWANSOWANY LOKALIZATOR INSTALACJI PODZIEMNY – do precyzyjnej lokalizacji tras rur i kabli – VLOC3

 


L.TECH

www.alkomat.com | www.bezpiecznie.com | www.wykrywacze.net | www.wykrywacze360.pl | www.militaria360.pl
www.babolat360.pl | www.centrum-nawigacji.pl | www.gp360.pl
www.testalkomatow.pl | www.instalacje.wykrywacze.net

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *