Lokalizacja instalacji – podstawowa wiedza – słownik pojęć

Lokalizacja instalacji

 podstawowa wiedza – słownik pojęć

 

Cęgi nadawcze
Urządzenie zwane również sprzęgaczem indukcyjnym lub transformatorem cęgowym, służące do indukcyjnego wzbudzenia sygnału generatora w izolowanym przewodzie. Zastosowanie cęgów nadawczych eliminuje konieczność bezpośredniego (galwanicznego) podłączenia generatora do lokalizowanego przewodu.

Kompas kierunkowy
Wskaźnik kierunku ułożenia podziemnego kabla lub rurociągu. Nazwa związana jest z graficznym obrazem tej funkcji w odbiorniku vLoc3, który przypomina strzałki kompasu, choć w rzeczywistości jest to jedyne skojarzenie z prawdziwym kompasem służącym do wskazywania kierunków geograficznych.

Linia
Ogólny termin oznaczający lokalizowany podziemny kabel lub rurociąg metalowy.

Lokalizacja aktywna
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego, w której sygnał o określonej częstotliwości wysyłany jest z generatora w lokalizowany przewód podziemny (kabel lub rurociąg). Sygnał ten wykrywany jest w terenie przez odbiornik, którego anteny odbiorcze dostrojone są do częstotliwości nadawczej generatora.

Lokalizacja pasywna
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego polegająca na wykrywaniu pól elektromagnetycznych emitowanych w sposób naturalny przez podziemne kable i rurociągi. Typowe sygnały pasywne: „Power” – sygnał o częstotliwości 50 Hz i jego harmonicznych, emitowany przez czynne kable elektroenergetyczne lub wzbudzany w innych metalowych ciągach przez naziemne lub podziemne sieci elektroenergetyczne; „Radio” – sygnał wzbudzany w długich ciągach metalowych (długie kable lub rurociągi) przez radiowe nadajniki długofalowe.

Lokalizacja trasy
Ustalanie trasy biegu kabla lub rurociągu podziemnego.

Odpowiedź odbiornika
Wskazania siły odbieranego sygnału na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (wskaźnikiem słupkowym i wartościami numerycznymi) i sygnałem dźwiękowym

Przewód docelowy
Lokalizowany przewód podziemny.

Sonda sygnałowa
Sonda sygnałowa jest miniaturową anteną (zwojnicą) nadawczą, która może być zainstalowana w głowicy kamery inspekcyjnej lub stanowić samodzielne urządzenie zamknięte w trwałej, wodoszczelnej obudowie, zasilane z wewnętrznej baterii. Sonda jest zazwyczaj używana do lokalizacji niemetalowych rurociągów, przepustów lub kanałów kablowych lub jest montowana w głowicy lub bezpośrednio za głowicą kamery w systemach inspekcji telewizyjnej przewodów kanalizacyjnych. Położenie sondy w kanale lokalizowane jest odbiornikiem dostrojonym do częstotliwości sygnału emitowanego przez nią.

Sygnał aktywny
Sygnał o precyzyjnie ustalonej częstotliwości wysyłany z generatora w lokalizowany przewód podziemny.

Sygnał szczytowy
Maksimum sygnału odbieranego przez lokalizator.

Sygnał zerowy
Minimum sygnału odbieranego przez lokalizator.

Sprzężenia sygnału z obcymi instalacjami
Sygnał wysyłany z generatora może zostać wzbudzony w instalacjach innych niż docelowa w wyniku sprzężeń indukcyjnych lub galwanicznych (np. jeśli między przewodem docelowym i obcym istnieje kontakt elektryczny).

 

Lokalizacja instalacji – podstawowa wiedza – słownik pojęć

L.TECH, Polska – dystrybutor:

  • lokalizatorów instalacji podziemnych, lokalizatorów uszkodzeń, georadarów, geofonów, magnetometrów
  • wykrywaczy metali do poszukiwań pod ziemią
  • wykrywaczy ręcznych i bramkowych do kontroli osobistej
  • usługi lokalizacji instalacji, usługi georadarem
L.TECH - wykrywacze, lokalizatory, georadary

L.TECH – wykrywacze, lokalizatory, georadary | kontakt: info@wykrywacze.net  , tel/fax: 17 852 00 37  

_________________________________________________________________________________________________

WWW.WYKRYWACZE.NET | WWW.WYKRYWACZE360.PL | WWW.BABOLAT360.PL | WWW.GP360.PL | WWW.TESTALKOMATOW.PL | WWW.INSTALACJE.WYKRYWACZE.NET