Usługi georadarem | GPR | w Polsce

Usługi georadarem | GPR | w Polsce

kontakt: info@wykrywacze.net

Usługi georadarem – budowlane / inżynieryjne

 • lokalizacja infrastruktury podziemnej (kable, rury… )
 • mapowanie infrastruktury
 • inspekcja stanu rurociągów, przemieszczenia…
 • badania georadarowe struktury podłoża
 • struktury, stan wałów powodziowych
 • struktury, stan nasypów
 • lokalizacja złóż surowców

Usługi georadarem – archeologia sądowa, kryminalistyka

 • poszukiwanie zwłok
 • poszukiwanie obiektów

Usługi georadarem – archeologia

 • geofizyka archeologiczna
 • wykopaliska, badania terenowe
 • konserwacja zabytków

 

L.TECH, Rzeszów | www.wykrywacze.net | Usługi georadarem | GPR | w Polsce

kontakt: info@wykrywacze.net

Usługi georadarem | GPR | w Polsce